Fifkova 866
386 01 Strakonice
E-mail: dunovsky@dso-cr.cz
Tel: +420 777 242 471

Služby pro společenstva vlastníků nemovitostí (SVJ).

Společenstva vlastníků nemovitostí jsou velmi specifickou zájmovou skupinou, potýkající se v otázce realizace rekonstrukce bytových domů s řadou neznámých. Z naší praxe víme, že při realizaci myšlenky rekonstrukce bytového domu, vítězí často nad zdravým rozumem slepá honba za slevami a „papírovými“ úsporami, která ve finální realizaci zateplení pláště budovy a střechy, či výměně výplní stavebních otvorů (oken, dveří), vede stavební firmu k „úsporám“ na materiálech či kvalitě provedené práce a výběru často nevhodných výplní stavebních otvorů, které mají s Českými státními normami pramálo společného.

Svěří-li kterékoli SVJ realizaci projektu rekonstrukce našemu kolektivu, máme pro naše zákazníky příslib několika základních pravidel:

- Projektová dokumentace bude provedena pod našim dohledem v souladu s ČSN a dalšími platnými předpisy a technologickými listy výrobce.

- Cenu stanovíme ve více materiálových variantách dle této PD tak, aby při budoucí realizaci dokázala za nabídnutou cenu odvést provedení stavební realizace zcela v souladu s touto PD, aniž by došlo k záměně předepsaných materiálů či vynechání důležitých stavebních úkonů tak, aby se tzv.ušetřilo.

- V průběhu stavby bude prováděna kompletní fotodokumentace všech stavebních operací.

- Dohled nad realizací díla bude provádět zástupce výrobce zateplovacího systému.

Ilustrační obrázek

Copyright (c) DSO-CR.CZ