Fifkova 866
386 01 Strakonice
E-mail: dunovsky@dso-cr.cz
Tel: +420 777 242 471

Zvláštní služby pro budoucí investory, a správce majetku (property management, facility management)

Pro budoucí investory zajišťujeme ocenění tržní hodnoty majetku ještě před vzniklou investicí, zejména jako argumentaci pro vyjednávání o kupní ceně. Dále provádíme vzhledem k povaze investičního záměru ocenění budoucí hodnoty majetku s ohledem na výši potřebné investice na realizaci výstavby či rekonstrukce. Pro tyto případy lze využít i našich služeb v oblasti marketingu nemovitostí.

V rámci property managementu – technické správy majetku – provádíme veškeré úkony

Ilustrační obrázek

Copyright (c) DSO-CR.CZ